T
a
r
j
o
u
s
p
y
y
n
t
ö

Pinnoitustekniikat

Sähkökemiallinen (galvaaninen) pintakäsittely

Yleisimmin käytetty pinnoitusmenetelmä, jonka edellytyksenä on että pinnoitettava esine on sähköä johtava. Pinnoitepaksuudet vaihtelevat pinnoitteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen 0,1 µm-60 µm:in.

Kemiallinen pintakäsittely

Menetelmä, joka soveltuu myös sähköä johtamattomille esineille. Yleisimmin käytetyt kemiallisetpinnoitteet ovat nikkeli ja kupari. Menetelmän etuna on tasapaksu kasvu ja hyvä tunkeuma.

Elektroformaus (sähkömuovaus)

Erikoismenetelmä, jolla voidaan valmistaa esineitä, joita ei pystytä valmistamaan traditionaalisilla työstömenetelmillä. Pinnoitepaksuudet voivat olla jopa millimetrejä. Sovellutuskohteita ovat esim. ääni- ja CD-levyjen puristusmuotit, mikroaaltoputket ja tarkat painomuotit.

Tyhjiöhöyrystys (PVD)

Tyhjiötekniikan (Physical Vapour Deposition) avulla höyrystämme lähinnä kultaa (Au). Esineet voivat olla sekä johtavia että johtamattomia (esim. muovi, lasi, keramiikka) ja metalleja, joita ei voi pinnoittaa muilla menetelmillä. Soveltuu parhaiten tasaisille pinnoille vähäisen syvyystunkeuman johdosta.

Selektiivipinnoitus

Menetelmä, jota käytetään, kun halutaan pinnoittaa vain määrättyjä kohtia kappaleesta. Selektiivipinnoitusta voidaan soveltaa myös tyhjiöhöyrystyksessä.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!